فیدار

بلاگ

2 سرور چیست؟

سرور چیست؟

سرو hp یک کامپیوتر قدرتمند هست که میتواند هزاران ویندوز را هندل بکند و توسط این ویندوزها از بیشتر هزینه…